Rejestracja /
 
 
 
 
 
 
13 Listopad 2018

Profesjonalny ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków


  Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

  10 października 2018 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr CXIII/2962/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dotyczących ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na ternie Gminy Miejskiej Kraków.

  Konsultacje odbywać się będą w okresie od 5 listopada 2018 do 4 grudnia 2018 r. W ramach konsultacji odbędą się 2 otwarte spotkania z mieszkańcami Krakowa:
1) 13/11/2018, (wtorek), godz. 18:00 – siedziba Rady Dzielnicy VIII Dębniki – ul. Praska 52, 30-322 Kraków – sala konferencyjna (I piętro);
2) 15/11/2018, (czwartek), godz. 18:00 – siedziba Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków – sala konferencyjna (V piętro).

  Zapraszamy Państwa do wyrażenia swojego zdania na temat propozycji lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na ternie Gminy Miejskiej Kraków.
  Opinie można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2018 r. w następujący sposób:
– osobiście w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
– poprzez wysłanie skanu formularza na adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem "Konsultacje ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt"
– pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
– podczas spotkań konsultacyjnych.


Proponowane lokalizacje dla utworzenia profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków:
1) Lokalizacja I – Pleszów
– Dz. ew. 201/1 obręb 41 Nowa Huta o pow. ok. 0,92 ha
– Część dz. ew. nr 203/11, obręb 41 Nowa Huta o pow. ok. 0,81 ha
2) Lokalizacja II – Lasy Tynieckie
– Dz. ew. 18/2 obr. 79 Podgórze o pow. ok. 0,13 ha
– Część dz. ew. 18/3 obr. 79 Podgórze o pow. ok. 3 ha
123
FB-komentarzy Komentarzy

Dodaj komentarz!

Twój login:
Twój E-Mail:
Kod:
odśwież, jeżeli nie widzisz kodu
Wprowadź kod:
Tagi
Copyright © 2018 Monastyrski sp. z o.o.